2008-02-02 19:39 #0 av: Cerrolyn

Denna delen i lydnadsprovsserien är om klass III.

Klass III

Sittande i grupp Koeff 2          Maxbetyg 20

Förarna sätter hundarna bredvid varandra med ca 5m mellanrum och avlägsnar sig gående ca 20 m och stannar där vända och synliga för hundarna. Dessa ska sitta kvar i 1 minut utan att förflytta sig. Innan föraren lämnar hunden får kommandot "stanna kvar" användas. På order av TL åter går förarna samtidigt till hundarna.


Platsliggande Koeff 2          Maxbetyg 20

Man lägger hundarna på TL (tävlingsledaren)s order och det är 5 meter mellan hundarna. Sedan går man till anvisat ställe där hundarna inte ser förarna och står där i 4 minuter. Hundarna får inte förflytta sig, sätta sig, nosa eller göra ljud från sig. På TLs order går man tillbaka till hunden och på TLs order sätter man hunden upp. När TL har sagt att momentet är slut får man klappa om och berömma sin hund, innan dess ska man vara tyst.


Fritt följ (FF) Koeff 4          Maxbetyg 40

Hunden ska föras okopplad, kopplet ska vara undan stoppad och osynligt för hunden. Hunden ska villigt och rakt följa föraren på vänster sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Fritt följ ska prövas i vändningar och halter i varnlig marsch. Hunden ska även prövas under rak språngmarsch (springa) och långsam marsch där märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föraren gör halt ska hunden utan kommando inta utgångspunkten (sitta rakt vid vänster sida). Hunden ska även prövas vid förflyttningar från halt 2 till 3 steg i olika riktningar och i vändningar på stället. Vid nytt marschanträde och vid förändring av gångart får kommando upprepas.


Sättande Koeff 3          Maxbetyg 30

Momentet börjar med fritt följ och på TLs kommando ge man hunden kommando eller gör ett handtecken och hunden ska snabbt sätta sig ner. Föraren får inte stanna till utan ska fortsätta gå ca 10 meter och gör helt om halt och åter gå på TLs order. Hunden får inte förflytta sig, inta annan position, nosa eller göra ljud från sig.


Inkallande med ställande och läggande
Koeff 2          Maxbetyg 20

Hunden lämnas i liggande ställning varefter föraren på TLs order går 30-35 meter i anvisad riktning. Föraren får innan denne lämna hunden ge kommandot "stanna kvar". På TLs order kallas hunden in och vid utsatt markering kommenderas hunden att stanna i stående ställning och sedan åter kallas för att vid nästa markering kommenderas till läggande ställning och slutligen kallas in igen. Order till föraren att kalla in hunden ges av TL.


Sändande med platsläggande och inkallande (rutan) Koeff 3          Maxbetyg 30

Ekipaget ställer upp på ca 25 m avstånd mitt för en markerad ruta 3 * 3 m. På kommando sänds hunden in i rutan där den kommenderas till läggande. Föraren ges sedan order om att förflytta sig mot rutan, ca 2m från denna göres höger alt vänster om marsch och där efter ca 10 m efter andra höger- alt vänstervändningen inkallas hunden under fortsatt marsch. Vid återkomsten till utgångspunkten göres halt.


Apportering och hopp över hinder Koeff 3          Maxbetyg 30

Hunden ska vara i utgångspossition . Sedan kastar föraren en av TL utlämnad apportbock av trä över hindret ska hunden på kommando hoppa över hindret, hämta föremålet, hoppa tillbaka över hindret och där efter sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet. Hunden får tugga eller släppa den.

Hindret ska vara täckt och hopphöjden vara densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 cm. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1m.


Apportering av metallföremål Koeff 2          Maxbetyg 20

Hunden ska vara i utgångspossition . Sedan kastar föraren en av TL utlämnad metallföremål minst 10m, hunden ska på kommando hämta föremålet, sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på komando avlämna föremålet. Hunden får tugga eller släppa den.

 

Vittringsprov och apportering Koeff 4          Maxbetyg 40

Till varje förare överlämnas före momentet "fritt följ" ett apportföremål. Föraren markera på föremålet sitt startnummer och behåller föremålet tills vittringsprovet. Föraren överlämnar apportföremålet till TL, vilken lägger ut detta tillsammans med 5 identiska föremål ca 10 m från ekipaget. Hunden ska identifiera och apportera förarens föremål.

 

Fjärrdirigering Koeff 4          Maxbetyg 40

Hunden läggs efter TLs order, varefter föraren går 10m från hunden. Föraren ska sedan, med röst och/eller tecken, 6 gånger kommendera hunden till ställande/sättande/läggande. Föraren återgår till hunden på TLs order. Hunden får inte förflytta sig åt något håll.