2008-02-02 19:28 #0 av: Cerrolyn

Denna delen i lydnadsprovsserien är om klass II.

Klass II

Platsliggande Koeff 4          Maxbetyg 40

Man lägger hundarna på TL (tävlingsledaren)s order och det är 5 meter mellan hundarna. Sedan går man till anvisat ställe där hundarna inte ser förarna och står där i 3 minuter. Hundarna får inte förflytta sig, sätta sig, nosa eller göra ljud från sig. På TLs order går man tillbaka till hunden och på TLs order sätter man hunden upp. När TL har sagt att momentet är slut får man klappa om och berömma sin hund, innan dess ska man vara tyst.

 

Fritt följ (FF) Koeff 3          Maxbetyg 30

Hunden ska föras okopplad, kopplet ska vara undan stoppad och osynligt för hunden. Hunden ska villigt och rakt följa föraren på vänster sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Linförighet ska prövas i vändningar och halter i varnlig marsch. Hunden ska även prövas under rak språngmarsch (springa) där märkbar tempoväxling ska föreligga. Då föraren gör halt ska hunden utan kommando inta utgångspunkten (sitta rakt vid vänster sida). Vid nytt marschanträde och vid förändring av gångart får kommando upprepas.


Läggande Koeff 1          Maxbetyg 10

Momentet börjar med fritt följ och på TLs kommando ge man hunden kommando eller gör ett handtecken och hunden ska snabbt lägga sig ner. Föraren får inte stanna till utan ska fortsätta gå ca 10 meter och gör helt om halt och åter gå på TLs order. Hunden får inte förflytta sig, inta annan position, nosa eller göra ljud från sig.

Inkallande med ställande Koeff 2          Maxbetyg 20

Hunden lämnas i sittande ställning varefter föraren på TLs order går 25-35 meter i anvisad riktning. Föraren får innan denne lämna hunden ge kommandot "stanna kvar". På TLs order kallas hunden in och vid utsatt markering kommenderas hunden att stanna i stående ställning och sedan åter kallas. Order till föraren att kalla in hunden ges av TL.


Sändande med ställande (rutan) Koeff 3    Maxbetyg 30

Ekipaget ställer upp på ca 10 m avstånd mitt för en markerad ruta 3 * 3 m. På kommando sänds hunden in i rutan där den kommenderas till stående. Föraren avgör själv när ståkomandot ges. Hunden ska efter ståkommandot förbli stående inom rutan i ca 3 sek, varefter TL ger order om att avhämta hunden.

Apportering Koeff 2          Maxbetyg 20

Hunden ska vara i utgångspossition . Sedan kastar föraren en av TL utlämnad apportbock av trä minst 10m, hunden ska på kommando hämta föremålet, sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på komando avlämna föremålet. Hunden får tugga eller släppa den.


Fritt hopp över hinder Koeff 2          Maxbetyg 20

Hunden ska från utgångsställning på kommando hoppa fritt över hindret. På kommando ska hunden sätta sig på andra sidan och förbli sittande tills TL beordrar kommendera återhopp. Föraren avgör själv när hunden ska sättas på andra sidan hindret.

Hindret ska vara täckt och hopphöjden vara densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 cm. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1m.


Fjärrdirigering Koeff 2          Maxbetyg 20

Hunden läggs efter TLs order, varefter föraren går 5m från hunden. Föraren ska sedan, med röst och/eller tecken, 4 gånger kommendera hunden till sättande/läggande. Föraren återgår till hunden på TLs order. Hunden får inte förflytta sig åt något håll.

Helhetsintryck Koeff 1          Max betyg 10

Vid bedömning av helhetsintryck ska hänsyn tas till samarbetet mellan förare och hund såväl under som mellan momenten. Hänsyn skall även tas till ekipagets uppträdande mellan momenten. Tiden mellan skiftningarna är ca 5 sek.