2008-02-02 19:59 #0 av: Cerrolyn

Denna delen i lydnadsprovsserien är om elitklassen, om du har kommit så här långt så vill jag bara gratulera... SM nästa ;)

Klass Elit

Sittande i grupp                         Koeff 3          Maxbetyg 30

Förarna sätter hundarna bredvid varandra med ca 3m mellanrum och avlägsnar sig till en plats utom hundarnas synhåll och stannar där i 2 min. På order av TL åter går förarna till tävlingsplanen och ställer upp på en linje, vartefter förarna beordras att återgå och ställa upp bredvid sin hund.


Platsliggande                           Koeff 2          Maxbetyg 20

Man lägger hundarna på TLs order och det är 3 meter mellan hundarna. Förarna lägger hundarna en efter en efter order av TL. Sedan går man till anvisat ställe där hundarna inte ser förarna och står där i 4 minuter, under denna tid utsätts hundarna för störning i form av att TL går slalom mellan dem i båda riktningarna. När tiden är ute beordrar TL förarna att återgå till tävlingsplanen och ställa upp på en linje. TL beordrar därefter förarna att återgå och ställa upp ca 3m bakom hundarna, vartefter förarna beordras fram till hundarna där en efter en kommenderas att sätta sig upp. Hundarna får inte förflytta sig, sätta sig, nosa eller göra ljud från sig.


Fritt följ (FF)                                  Koeff 3          Maxbetyg 30

Hunden ska föras okopplad, kopplet ska vara undan stoppad och osynligt för hunden. Hunden ska villigt och rakt följa föraren på vänster sida med huvudet eller bogen i jämnhöjd med förarens knä. Fritt följ ska prövas i normal marsch, långsam marsch och språng marsch tillsammans med vändningar till höger och vänster, helomvändningar och halter. Då föraren gör halt ska hunden utan kommando inta utgångspunkten (sitta rakt vid vänster sida). Hunden ska även prövas vid förflyttningar från halt 2 till 3 steg i olika riktningar och i vändningar på stället. Vid nytt marschanträde och vid förändring av gångart får kommando upprepas.

 

Stå, sitt och ligg under marsch                                          Koeff 3          Maxbetyg 30

Momentet utförs under marsch i en 8 * 8 m fyrkant med hunden på insidan (vänster varv). Fyrkantens hörn kan exempelvis markeras med koner. Hunden ska snabbt reagera på stå, sitt och ligg vid kommando.

Förare och hund ställer upp mitt på en av sidorna av fyrkanten. Föraren ska sedan efter order från TL ställa, sätta respektive lägga hunden mitt på var och en av de följande sidorna. Då hunden placeras i en position går föraren ett varv och tar sedan med hunden vid passerandet, för att kommendera den till nästa position mitt på nästa sida, respektive efter sista positionen göra halt vid utgångsläget. Föraren äger rätt att kommendera "fot" vid passerandet av hunden.

 

Inkallande med ställande och läggande                             Koeff 4          Maxbetyg 40

Hunden lämnas i liggande ställning varefter föraren på TLs order går 30-35 meter i anvisad riktning. Föraren får innan denne lämna hunden ge kommandot "stanna kvar". På TLs order kallas hunden in och vid utsatt markering kommenderas hunden att stanna i stående ställning och sedan åter kallas för att vid nästa markering kommenderas till läggande ställning och slutligen kallas in igen. Order till föraren att kalla in hunden ges av TL.

 

Sändande med dirigering, platsläggande och inkallande (rutan)                Koeff 4          Maxbetyg 40

Hunden skickas till en kon ca 10m från startpunkten. Hunden kommenderas till stående vid konen och ska bli stående inom en cirkel med en radie av 2 m från konen. Efter ca 3 sek beordras föraren att sända hunden till en  ruta som är 3 * 3 m. Placerad ca 25 m från startpunkten. När hunden kommer in i rutan kommenderas den till läggande. Föraren ges sedan order om att förflytta sig mot rutan, ca 2m från denna göres höger alt vänster om marsch och där efter ca 10 m efter andra höger- alt vänstervändningen inkallas hunden under fortsatt marsch. Vid återkomsten till utgångspunkten göres halt.


Apportering med dirigering                         Koeff 3          Maxbetyg 30

3 träapporter placeras ut väl synliga på rad med ca 5m mellanrum. Föraren och hunden placeras ca 20 m från apportern i mitten. Föraren ges order att skicka hunden fram till en kon ca 10 m från startpunkten. Hunden kommenderas till stående vid konen och ska bli stående inom en cirkel med en radie av 2 m från konen. Efter ca 3 sek beordras föraren att dirigera hunden till den lottade apporten (vänster eller höger) och hunden ska då apportera och därefter avlämna apporten korrekt.

 

Apportering med metallföremål och hopp över hinder                             Koeff 3          Maxbetyg 30

Hunden ska vara i utgångspossition ca 3m från hindrete. Sedan kastar föraren en av TL utlämnad apportbock av metall över hindret ska hunden på kommando hoppa över hindret, hämta föremålet, hoppa tillbaka över hindret och där efter sätta sig framför eller vid sidan av föraren och på kommando avlämna föremålet. Hunden får tugga eller släppa den.

Hindret ska vara täckt och hopphöjden vara densamma som hundens mankhöjd, avrundad till närmaste 5 cm. På begäran av föraren kan höjden sättas högre, dock högst 1m.


Vittringsprov och apportering                                           Koeff 4          Maxbetyg 40

Innan momentet börjar får föraren ett apportföremål som föraren markera sitt startnummer på. Föraren får hålla apporten i ca 3 sek för att sedan överlämnar apportföremålet till TL, vilken lägger ut detta tillsammans med 5 identiska föremål (som TL har vidrört) ca 10 m från ekipaget. Hunden ska identifiera och apportera förarens föremål.

 

Fjärrdirigering                                            Koeff 4          Maxbetyg 40

Hunden läggs efter TLs order, varefter föraren går 15m från hunden. Föraren ska sedan, med röst och/eller tecken, 6 gånger kommendera hunden till ställande/sättande/läggande. Föraren återgår till hunden på TLs order. Hunden får inte förflytta sig åt något håll.