2009-08-16 15:08 #0 av: Cerrolyn

Alla klasser i bruks är uppdelade i specialdelen (sök, spår, rapport & skydd) och en lydnadsdel. I denna artikel kommer jag att skriva om vilka moment som ingår i elitklassens specialdel.

Skyddshundsgruppen Övriga grupper Max poäng (inkl. lydnaden) 800 650 Godkännande 400 325 - därav i specialen 250 175 Certifikartpoäng 640 520 - därav i huvudmomentet *) 270 232 - där av i lydnadsmomenten 210 210

*) Huvudmoment är skydds-, spår-, rapport-, och sökmomenten.

Elitklass Skydd.

Uppletande av föremål Koeff 6
Hunden har 5 minuter på sig att finna 4 föremål på ett område av 50*50m. Föremålen ska inte tillhöra föraren.

Spårning Koeff 8
Spåret är ca 600 m icke förarspår och ligger i ca 70-80 min med 4 föremål. Spårtiden får max vara 25 min.

Figurant utan skyddsärm, hund i munkorg.

Avsökande Koeff 4
Sökrutan ska vara 100m brett och 150 m långt i kuperad terräng. Två figuranter ska vara utplacerade i, om möjligt, naturliga gömställen. Den effektiva söktiden får uppgå till högst 10 min.

Ståndskall 1 Koeff 2
När hunden finner en figge i sökrutan ska den utan påverkan från förare eller figge ge ståndskall och bevaka figgen tills att föraren avhämtar hunden.

 

Ståndskall 2 Koeff 2
När hunden finner en figge i sökrutan ska den utan påverkan från förare eller figge ge ståndskall och bevaka figgen tills att föraren avhämtar hunden.

Sändande för bevakning Koeff 2
Hunden sänds mot en stillastående figurant på ca 40 m bort. Figuranten utplaceras från sidan i ekipagets åsyn. Efter tillsägelse av TL sänder föraren hunden för att uppta bevakning. Efter ca 10 sek avhämtas den efter tillsägelse av TL.

Transport1 Koeff 2
Tl dirigerar figuranten och föraren går 3m bakom. Efter ca 25m beodras föraren att gå ca 1m snett bakom figuranten.

Skall.jpg

Överfall1 Koeff 2
Efter ca 75m transportstrecka utförs momentet "Överfall" mot föraren. Hunden ska avvissa överfallet genom angrepp, därefter blir figuranten stilla.

Fasttagande Koeff 3
Figuranten flyr från ekipaget från att ha varit 3m framför dem. Efter ca 20m flyckt kommenderas hunden till angrepp. När detta har skett ska figgen bli stilla tills TL säger till föraren att hämta sin hund.

IMG_0807.JPG

Bevakning 1 Koeff 2
På TLs order placeras hunden för bevakning. Föraren går ca 30m bort. Då figgen springer ska hunden hindra detta. Detta prövas tre gånger.

Dubbelretning Koeff 3
Den figuranten som hunden transpoterar håller sig lugn. En annan figurant - käppförsedd och utan skydsarm - som inte genom åtgärder försöker väcka hundens uppmärksamheter överfaller föraren bakifrån.

Figge i skyddsärm

Transport 2 Koeff 2
Tl dirigerar figuranten och föraren går 3m bakom. Efter ca 25m beodras föraren att gå ca 1m snett bakom figuranten.

Överfall2 Koeff 1
Efter ca 75m transportstrecka utförs momentet "Överfall" mot föraren. Hunden ska avvissa överfallet genom angrepp, därefter blir figuranten stilla.

Modprov Koeff 4
Efter en anvisning från TL flyr den käppförsedda figuranten från förare och hund, som i utgångsläget står ca 3 m bakom figuranten. Efter ca 30m flykt och tecken av TL kommenderas hunden till angrepp. Då hunden har ca 15m fram till figgen, vänder denne för att med höjd arm springa mot hunden. Hotet avslutas när figge och hund möts genom att figgen fäller armen mot hunden.

IMG_0856.JPG

Släppande Koeff 3
Då figgen efter förarens order "Står stilla" är stilla, ska hunden släppa sitt bett och därefter bevaka figgen. Hunden avhämtas på tillsägelse av TL.

Bevakning 2 Koeff 2
På TLs order placeras hunden för bevakning. Föraren går ca 30m bort. Då figgen springer ska hunden hindra detta. Detta prövas tre gånger.

Flykt med skott Koeff 2
Efter anvisning från TL flyr figuranten, som försetts med pistol, från förare och hund, som i utgångsläget står ca 3 m bakom figgen. Efter ca 25 m flykt och på tecken från TL kommenderas hunden till angrepp. Då hunden är 15 m från figgen vänder den sig något mot hunden och avlossa ett skott i luften samtidigt som flykten fortsätter i en sväng till höger. Föraren får inleda avhämtandet då skottet avlossas.

Elitklass Spår

Uppletande av föremål Koeff 6
Hunden har 5 minuter på sig att finna 4 föremål på ett område av 50*50m. Föremålen ska inte tillhöra föraren.

Uppletande av spår Koeff 8
Spåret går igenom en ruta på 30*40m och har en sträckning av minst 30 m inom rutan. TL anvisar mittpunkten på de 30m långa sidorna. Från denna punkten ska hunden påbörja sök efter spåret. Hunden ska själv ta upp spåret inom 3 min, men om den misslyckas ska föraren anvisas en punkt utanför området där spåret med säkerhet passeras.

spara.jpg

Spårning Koeff 21
Spåret är 1500m långt och av icke förar spår, spåret ska innehålla minst en spetsvinkel. Har legat i ca 100-120 minuter och har 8 föremål. Spårtiden är max 35 min.

Elitklass Rapport

Uppletande av föremål Koeff 6
Hunden har 5 minuter på sig att finna 4 föremål på ett område av 50*50m. Föremålen ska inte tillhöra föraren.

Rapportföring Koeff 29
2 förare krävs. Båda förarna går till A-stationen med hunden kopplad. Sedan tar ena hunden i koppel till B stationen som ligger ca 1100m från A och skicka hunden. Föraren vid B stationen går sedan till C stationen som ligger ca 400m från B stationen. Hunden skickas då från A till C. Sedan förflyttar sig förarna på C stationen ca 500 m till en D station. Hunden skickas då från A till D. Störningar av olika slag må förekomma. Provet får max ta 36 minuter (förflyttning med hund ingår inte).

Elitklass Sök

Uppletande av föremål Koeff 6
Hunden har 5 minuter på sig att finna 4 föremål på ett område av 50*50m. Föremålen ska inte tillhöra föraren.

Genomsökande av område och markering Koeff 29
Sökrutan ska vara 100m brett och 300m långt. Tre figguranter ska vara utplacerade. Två av dessa ska vara helt dold (i källare, mindre skjul, övertäckt skyddsvärn e dyl), en ska vara öppet placerad. Markering sker med rulle eller skallmarkering. Den effektiva söktiden får uppgå till högst 17 min.

Sok2.jpg